I dag uppvaktade SPF Seniorerna äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Behovet av en total översyn av pensionssystemet samt osäkerheten om kommunernas olika avgifter inom äldreomsorgen var ett par av de frågor som avhandlades under dagens möte med Anna Tenje.

  • Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister och Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. Foto från dagens möte.

Förbundet lyfte flera angelägna saker som ministern ansvarar för. Pensionssystemets brister och behovet av en total översyn var en av huvudfrågorna. En annan var osäkerheten om kommunernas olika avgifter inom äldreomsorgen och önskan att avgiftssystemet styrs upp så att omsorgstagarna inte tvingas betala orimliga priser. 

Äldreomsorgens reglering var också uppe på bordet. SPF Seniorerna uppmanade regeringen att snarast besluta en proposition för att uppdatera socialtjänstlagen och stärka äldreomsorgen. Verksamheten bör grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vid uppvaktningen överlämnades en skrivelse om avgifter i äldreomsorgen och om äldreomsorgens rättsliga reglering. SPF Seniorerna företräddes av förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström.  

– När det gäller SPF Seniorernas olika ställningstaganden i pensionsfrågorna var ministern väl insatt, berättade Peter Sikström efter mötet.