SPF Seniorerna på Seniordagen om trygghet i den digitala vardagen

Trygghet på nätet och trygga betalningar stod i fokus under en av Seniordagens seminarier i Kungsträdgården den 9 maj. SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström medverkade och lyfte bland annat behovet av att skydda seniorer från brottslingars efterforskningar genom att begränsa individuppgifter på nätet.

  • – Vårt budskap till politiken är att få bort individuppgifter på nätet, alla dessa uppgifter behöver inte ligga öppna, sade SPF Seniorenas generalsekreterare Peter Sikström.

Hur ska vi tänka i en värld som i stort sett kräver digital närvaro när vi handlar, betalar räkningar, deklarerar eller bara umgås? Vad finns det för risker, men också möjligheter i den digitala vardagen? Vad kan vi göra för att minska det utanförskap många känner? Det var frågor som debatterades under seminariet "Trygga betalningar i en digital vardag – en rättighet!".

Peter Sikström lyfte bland annat behovet av åtgärder mot bedrägerier där begränsningar av individuppgifter på nätet är en del.

– Man stjäl inte bara människors saker eller pengar utan också deras självkänsla. Vi behöver våga prata mer om det, hjälp till att varna andra. Ju mer vi pratar om det desto fler nås av kunskapen kring bedrägerier och hur vi motverkar dessa. Vårt budskap till politiken är att få bort individuppgifter på nätet, alla dessa uppgifter behöver inte ligga öppna, sade Peter Sikström.

Förutom SPF Seniorerna deltog representanter från BankID, Mastercard, Polisen och Handelsbanken. Moderator var TV-profilen Marianne Rundström.