SPF Seniorerna i TV4 Nyheterna: Vi är oerhört glada att några börjar ta ansvar

Ett nytt hopp har tänts för lurade bankkunder. Efter att Allmänna reklamationsnämnden skärpt riktlinjerna för bankernas ansvar vid telefonbedrägerier meddelar nu fem banker att de kommer ompröva tidigare beslut där kunder har nekats ersättning.

  • Det här är ett välkommet första steg menar Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.

De fem bankerna är Handelsbanken, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar och Nordea. SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström kommenterade genombrottet i TV4 Nyheterna på måndagskvällen:

– SPF Seniorerna är oerhört glada att några börjar och nu faktiskt tar det ansvar som man har haft hela tiden och som Högsta domstolen pekade på i somras i sin dom. Nu väntar vi på att alla andra ska följa efter, säger Peter Sikström.

Klicka här för att se nyhetsinslaget

Läs mer om bankernas beslut på Senioren.se