Envist engagemang ger resultat – Läs om några av SPF Seniorernas framgångar under 2022

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kämpat för ökad livskvalitet och inflytande för landets seniorer under det gångna året. Känn dig stolt och läs om några av framgångarna från året som gått. Tillsammans har vi kraft att påverka!

Vi har skapat förutsättningar för en jämlik och bättre kvalitet i hemtjänsten
Det hemtjänstindex som SPF Seniorerna tagit fram gör att Sveriges kommuner nu kan jämföra sig med varandra och utveckla kvaliteten, utifrån vad seniorer själva anger som viktigast.

Vi har synliggjort åldersdiskrimineringen i screeningsprogrammen
Vår rapport har bidragit till ökad debatt om de rådande åldersgränserna. Nu finns det hopp om ett genombrott när det gäller screening för bröstcancer. Socialstyrelsen väntas ta beslut i frågan under våren 2023.

Vi har ökat trycket på regeringen i rättvisekampen för årskull 1957
Vi har uppmärksammat och informerat politiker och media om den skatteorättvisa som drabbar en hel årskull under 2023. Trycket på regeringen har ökat och flera partier har sagt att de ska jobba för en lösning.

Vi har bidragit till ökad rörelse, många skratt och en bättre folkhälsa
Både kroppen och hjärnan sattes i rörelse under Folkhälsoveckan med ett stort utbud av aktiviteter och seminarier. Tillsammans gick vi med råge ett varv runt jorden! Och äntligen kunde vi också ses och tävla som vanligt i SPF Seniorernas rikstäckande förbundsmästerskap.

Vi har utbildat och digitaliserat Sveriges seniorer
Pandemin innebar en chockdigitalisering av Sveriges seniorer vilket har resulterat i att fler kurser och utbildningar än tidigare kan hållas digitalt. Under 2022 har cirka 5000 medlemmar deltagit i förbundets digitala utbildningar och en strategi har tagits fram för att öka medlemmars digitala kunskap. Utöver detta har ett stort antal utbildningar och kurser hållits lokalt av våra nästan 800 föreningar runt om i landet.

Hopp om mer varierade bilder av seniorer i media
SVT nappade på SPF Seniorernas erbjudande om att hjälpa till med att komplettera deras bildbank med klipp på fler pigga, vitala och aktiva seniorer.

Vi har informerat, påverkat och ställt krav på politiken över hela landet
SPF Seniorerna anordnade en stor mängd välbesökta valdebatter över hela landet. Vi träffade också representanter från samtliga riksdagspartier och visade siffror, informerade om viktiga seniorfrågor samt presenterade våra krav. Vi vill rikta ett extra tack till alla föreningar som jobbat aktivt inför valet. Ni har gjort ett mycket viktigt arbete för att lyfta äldrefrågor högre upp i partiernas agendor såväl lokalt som nationellt.

Pensionsfrågan debatterades för första gången på decennier under ett valår
Tack vare SPF Seniorernas siffror hamnade det minskande respektavståndet i fokus under valrörelsens pensionsdebatter, och pensionerna blev en valfråga.

Gehör för krav på äldreminister
Ett av våra krav inför regeringsbildningen var att det skulle tillsättas en äldreminister, vilket också skedde.

Delvis gehör för krav på ekonomiskt stöd till elkonsumenter
Vi har kämpat för och åtminstone delvis fått gehör för ekonomisk kompensation till utsatta elkonsumenter.