SPF Seniorerna i Dagens Nyheter om de nya reglerna för elsparkcyklar

Den 1 september blir det körförbud för elsparkcyklar på gångbanor, samt förbjudet att parkera fordonen på gång och cykelvägar. Syftet med den nya lagen är bl.a. att förbättra framkomligheten och säkerheten för gångtrafikanter.

  • – Vi har haft medlemmar som snubblat över dem eftersom man inte letar hinder så långt ner med ögat säger Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.

– Många av våra medlemmar har dålig syn, det är en del av åldrandet. Vi har haft medlemmar som snubblat över dem eftersom man inte letar hinder så långt ner med ögat säger Peter Sikström, generalsekreterare på SPF Seniorerna, till Dagens Nyheter.

– Vi har vissa seniorer som älskar elsparkcyklarna över allt annat, och vissa inte lika mycket. Här har man försökt hitta en avvägning mellan de som vill åka på elsparkcyklarna och de som vill förbjuda dem. Men sedan får man titta på och diskutera – är det tillräckligt? säger Peter.

Klicka här för att läsa artikeln i Dagens Nyheter

Klicka här för att se SVTs inslag om de nya elsparkcykelreglerna