Brev till Ulf Kristersson med 7 krav på en ny regering

SPF Seniorerna ställer krav på en kommande regering. Det framkommer av ett brev som förbundets ordförande sände till Ulf Kristersson efter att han fått talmannens uppdrag att sondera möjligheterna att bilda regering.

  • – Vi vill att en ny regering lyssnar och tar hänsyn till seniorers behov och synpunkter, oavsett vilket eller vilka partier som bildar regering säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. Foto av Ulf: Axel Adolfsson.  

I brevet ställs krav på:

  • En renodlad äldreminister 
  • Kamp mot ålderismen
  • Högre pensioner
  • En ny stärkt äldreomsorgslag
  • Utbyggd primärvård
  • Digital inkludering 
  • Seniorvänlig bostadsmarknad

– Fler än var femte invånare har fyllt 65 år. Vi vill att en ny regering lyssnar och tar hänsyn till seniorers behov och synpunkter, oavsett vilket eller vilka partier som bildar regering, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.  

Klicka här för att läsa brevet till Ulf Kristersson