SPF Seniorerna ökar i anseende

I Kantar Sifos senaste Anseendeindex för organisationer ökar SPF Seniorerna i anseende jämfört med 2021. Förbundet får 2022 ett index på 45 vilket är ett gott betyg från allmänheten och placerar SPF Seniorerna i toppskiktet. Genomsnitt för samtliga organisationer som ingår i undersökningen är 40.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, gläds över det ökade anseendet.

– Det är glädjande att se att allmänheten ser och uppskattar allt det arbete vi gör inom förbundet, såväl nationellt som på lokal och regional nivå. Undersökningen visar tydligt på det höga förtroende som finns för oss som organisation och som seniorernas röst i samhället. Det är ett förtroende vi är stolta över att få och som vi ska förvalta väl, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. 

Anseendeindex är en årlig undersökning som genomförs av Kantar Sifo. I undersökningen ingår totalt 40 organisationer från olika delar av civilsamhället.