SPF Seniorerna i Expressen om de viktigaste valfrågorna för seniorer

Seniorers politiska makt ökar. I valet 2010 var 24,4 procent av de röstberättigade över 65 år. Nu är siffran 28,1 procent enligt preliminära siffror från SCB. Seniorer är långt ifrån en homogen grupp, men det finns frågor som rankas extra högt inom gruppen.

  • Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, lyfter seniorers ekonomi som en viktig valfråga.

Det som sticker ut bland gruppen 65+ är att brottsligheten och sjukvården är ännu högre rankade som de viktigaste valfrågorna.

Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, tror också att ekonomin kan bli allt viktigare i valrörelsen.
– I spåren av Ukrainakriget är höjda mat- och elpriser något som bekymrar många medlemmar, säger hon till Expressen.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(Artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)