Kongressprotokollet klart

Den 17 september justerades det andra protokollet från SPF Seniorernas kongress. Därmed sattes punkt för förbundets trettionde kongress som kom att pågå i över ett år.

  • Sittande från vänster till höger: Martin Engman, kongressekreterare, Göran Karlsson, vice kongressordförande, Berne Jönsson, justerare, Anna Rask, protokollförare, och Catharina Hedin, justerare.

Med anledning av pandemin genomfördes en första del av kongressen digitalt den 12 juni 2020. Då behandlades verksamhetsberättelser, ansvarsfrihet och val. Kongressen återupptogs den 23–24 augusti i år för ett fysiskt möte. Då behandlades stadgar, mål och strategier, rambudget och motioner. Nästa kongress sker 2023 i Stockholms län.

Klicka här för att hitta alla kongresshandlingar