SPF Seniorernas krav på den tillträdande regeringen

SPF Seniorerna vill gratulera Magdalena Andersson till statsministerposten. Vi hoppas på ett mycket gott samarbete framöver. En äldreminister med samordningsansvar, ett helhetsgrepp på pensionssystemet och en trygg vård och omsorg är några av de krav som SPF Seniorerna ställer till den tillträdande regeringen.

I dag måndag 29 november beslutade riksdagen att utse Magdalena Andersson till statsminister. Hon blir historisk som den första kvinnan i Sverige på posten. Magdalena väntas presentera sin regering de närmaste dagarna. Det är sannolikt att det blir en enpartiregering med enbart socialdemokrater.

SPF Seniorerna har följande krav på den tillträdande regeringen:

 • En äldreminister med samordningsansvar
  Det behövs en samordnande kraft för det nationella arbetet för seniorer. Vi vill åter se en äldreminister i den ministerlista som den tillträdande statsministern presenterar. En äldreminister bör se till att seniorers villkor går som en röd tråd genom alla politikområden, seniorperspektivet får inte ”hamna mellan stolarna”. Kunskap och forskning om seniorers liv och villkor behöver förstärkas, och arbetet med att motverka ensamhet ska prioriteras.
 • Helhetsgrepp på pensionssystemet, ändra Pensionsgruppens arbetssätt
  Sverige förtjänar ett pålitligt pensionssystem och en ärlig pensionsdebatt. Det ska löna sig att ha arbetat, och pensionerna måste bli högre än i dag. Därför bör avsättningarna till pensionen höjas. Det behövs en total översyn där man vänder på alla stenar i pensionssystemet – sluta lappa-och-laga. Pensionsgruppens arbetssätt hindrar detta och har lett den till situation vi har idag, här behövs förändring.
 • Motverka åldersdiskriminering
  Attityder, fördomar och diskriminering gentemot äldre personer måste motverkas. Ta bort omotiverade åldersgränser för medicinska behandlingar, som t.ex. screening för olika sjukdomstillstånd. Staten ska vara en god arbetsgivare och säkerställa att äldre arbetskraft kan arbeta kvar så länge de vill. Regering och offentliga aktörer bör i högre grad lyfta seniorers kompetens och erfarenhet.
 • En trygg vård och omsorg
  Vi ska kunna lita på hälso- och sjukvården. Primärvården behöver byggas ut, särskilda äldremottagningar med geriatrisk kompetens är viktiga. Vård och behandling ska ges jämlikt efter behov och inte bero på patientens ålder, bostadsort eller inkomst. Det saknas en tydlig definition av äldreomsorg, så att man vet vad man kan kräva och förvänta sig. Därtill behövs förändringar i omsorgens organisation, ledarskap, kompetens och i ekonomiska resurser.
 • Digital inkludering
  Digital kunskap och digitala verktyg krävs i allt högre grad för att kunna ta del av service och tjänster. Det är avgörande att alla kan delta i samhällslivet. Mer fokus på utbildnings- och fortbildningsmöjligheter behövs för de med mindre digital vana. Det ska alltid finnas fullgoda alternativ till de digitala. Det offentliga ska ta huvudansvar för alla invånares möjlighet till digital inkludering.
 • Bra bostäder att åldras i
  Att bo bra är särskilt viktigt för äldre. Men det är vanligt att seniorer blir fast i sina hem av ekonomiska skäl eller för att det inte finns bra bostäder att flytta till. Gör det mindre kostsamt att flytta och säkerställ skäliga bostadskostnader och bättre lånevillkor för seniorer, oavsett bostadstyp. Bygg fler tillgängliga seniorvänliga bostäder, med tillgång till gemensamhetslokaler.