Långa väntetider hos Pensionsmyndigheten

Nu har årsbeskedet för den allmänna pensionen landat hos Sveriges pensionärer, med många telefonsamtal som följd. Kötiderna är stundtals långa till Pensionsmyndighetens kundservice, och de har därför kontaktat oss och bett oss gå ut med följande information:

  • Det går alltid att logga in på pensionsmyndigheten.se för att se sina utbetalningar och vilken skatt som dras. Där finns också flera andra webbtjänster som kan underlätta för pensionärer.
  • Pensionsmyndigheten får en del frågor om det nya inkomstpensionstillägget. De vill förtydliga att det betalas ut från och med september 2021, alltså inte från januari 2021. Ett beslut kommer att skickas under augusti 2021 till alla som uppfyller villkoren för att få den nya förmånen, och första utbetalning sker i september. I media har beloppet 600 kronor kommunicerats ganska flitigt, men det kan skilja från 0 – 600 kronor beroende på storleken på inkomsten och antal år man arbetat. På myndighetens webbplats finns exempel på hur stort inkomstpensionstillägget kan bli: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/inkomstpensionstillagg
  • Just nu och fram till maj månad pågår också ett brevutskick till de som har, eller som myndigheten tror, har pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz. Detta görs för att kunna beräkna utbetalning av eventuellt inkomstpensionstillägg. Här finns mer information om brevutskicket: https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/har-du-pension-fran-annat-land
  • Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten finns här: https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/kontakta-oss
Publicerades: 02 mars 2021 Uppdaterades: 03 mars 2021