Äldreriksdag med tre tydliga krav på inflytande

I dag genomfördes Äldreriksdagen. Det var andra gången den hölls, denna gång i digital form. Bakom initiativet står Sveriges tre största seniororganisationer samt nyhetssajten News55. Temat för dagen var den dåliga representationen av seniorer i riksdagen och vilka konsekvenser det har.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och Artur Ringart, grundare News55 och dagens konferencier. Printscreen från den digitala sändningen.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson var första talare.
– Alla riksdagspartier har en extremt skev åldersfördelning. Det är ett hån mot Sveriges alla äldre och visar tyvärr att partierna inte har värdesatt seniorer som företrädare i riksdagen. Det måste bli ett slut på diskriminering av äldre i politiken och i övrigt. Det är fullständigt oacceptabelt i en demokrati, sa Eva Eriksson vid Äldreriksdagens inledning.

Under Äldreriksdagen talade också ordförande i PRO och SKPF Pensionärerna. Inbjudna talare var riksdagens förre talman Björn von Sydow (S), tidningsentreprenören Amelia Adamo, kolumnisten Britta Svensson och Europarådets förre kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg (S). Företrädare för riksdagens alla åtta riksdagspartier kommenterade de inlägg som gjorts och de tre krav som Äldreriksdagen 2021 enats om:

  • Sätt fler med lång livserfarenhet på valbar plats till riksdagen i valet 2022.
  • Inför lagstiftning om kommunala och regionala pensionsråd. Säkra att äldres röster blir hörda innan beslut som berör dem fattas.
  • Ta på ett mer konkret sätt tillvara på den livserfarenhet och kompetens som äldre har.

Äldreriksdagen 2021 sändes på arrangörernas webbplatser och kommer att sändas i efterhand av SVT Forum.

Klicka här för att läsa Seniorens artikel om årets Äldreriksdag