Seniorer saknar partiernas svar kring äldrepolitiken

Äldrepolitiken lyste med sin frånvaro i vårens partiledardebatt i SVT Agenda.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar gårdagens partiledardebatt:

– Det gör mig både besviken och förvånad. SVT hade valt angelägna frågor, men äldreomsorgen, som tidigare var ett eget ämne, var bortplockad. Trots att de brister som pandemin synliggjort för fler kvarstår, och trots att partierna ännu inte presenterat långsiktiga och hållbara lösningar. Hur ställer sig partierna till äldresjukvårdens organisation, den medicinska kompetensen och den enskilde seniorens roll i insatserna?

– Den senaste tiden har pensionerna debatterats vitt och brett av oss i SPF Seniorerna, olika fackförbund och några politiker. Det har kommit både kritik mot pensionsnivåerna och olika konkreta förslag för att komma till rätta med detta från olika aktörer. Däremot gömmer sig politikerna i pensionsgruppen och väljarna känner fortfarande inte till vad partierna tycker och hur de skiljer sig åt i pensionsfrågorna.

– Besked om såväl äldreomsorgen som pensionerna hade kunnat komma i gårdagens partiledardebatt, men de väntar fortfarande på svar bland de seniora väljarna som utgör en fjärdedel av de röstberättigade.