Ny skriftserie

Under sommaren kommer de första delarna i förbun­dets nya serie med skrifter riktade till såväl medlemmar som övriga intresserade. Syftet är att på djupet belysa olika frågor som rör seniorer.

Innehållet i skrifterna kan handla om delar av pensionssystemet, regel­verket kring bostadslån och utmaningar kring digitalise­ringen. Både förbundets sak­kunniga och utomstående experter kommer att vara författare till skrifterna. Samtliga skrifter kommer att ha ett utskriftsvänligt format.

Den första skriften handlar om PREMIEPENSIONEN och hur den påverkas av förskott och efterlevandeskydd.

Klicka här för att se och ladda ner den första skriften