SPF Seniorerna stärker Arvsfondens kompetens

Allmänna arvsfonden har fått en ny målgrupp. Nu får fonden även bevilja medel till ideella organisationer för projekt som främjar verksamhet för äldre personer. I syfte att öka delegationens kompetens om äldre har regeringen förordnat SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström att vara ledamot i Arvsfondsdelegationen.

  • – SPF Seniorerna är Sveriges äldsta seniororganisation, med en kvarts miljon medlemmar. Som ledamot i Arvsfondsdelegationen ser jag fram emot att bidra med vår seniorkompetens till delegationens nya uppdrag för äldre, säger Peter Sikström generalsekreterare i SPF Seniorerna.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2021. Med äldre personer avses de som har fyllt 65 år. SPF Seniorerna har arbetat för att Arvsfonden ska få detta vidgade uppdrag.

Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden. Breddningen av fondens målgrupp till äldre personer innebär att kraven på kvalifikationer för delegationen utökas till att också omfatta goda kunskaper om den nya målgruppen äldre. I syfte att öka delegationens kompetens om äldre har regeringen förordnat SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström  att vara ledamot i Arvsfondsdelegationen. Peter Sikström kommer inte att delta i eventuella beslut där SPF Seniorerna är inblandat.

Klicka här för att läsa mer

Klicka här för att läsa om hur det går till att ansöka om pengar från fonden

Klicka här för att läsa SPF Seniorernas remissvar om Arvsfonden