Första mötet med sakkunniga 2021

I går träffades SPF Seniorernas sakkunniga för det nya årets första möte. Gruppen sågs digitalt och diskuterade en mängd aktuella frågor.

  • På skärmdumpen från mötet syns: Martin Engman, samhällspolitisk chef Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna Thony Björk, sakkunnig läkemedel Fredrik von Platen, sakkunnig bostäder Gösta Bucht, sakkunnig vår och omsorg Peter Sikström, generalsekreterare.

Frågor som togs upp var bland annat:
Seniorers situation i äldreomsorgen, det nationella vaccinationsprogrammet emot covid-19, bostadstillägg och andra pensionsnyheter från årsskiftet, fallolyckor samt förbättringar av systemet med ställföreträdare och gode män.

Utifrån dessa angelägna frågor ska SPF Seniorerna uppvakta politiker och andra beslutsfattare, skriva rapporter och debattinlägg samt besvara remisser.

Med på mötet var:
Martin Engman, samhällspolitisk chef
Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Thony Björk, sakkunnig läkemedel
Fredrik von Platen, sakkunnig bostäder
Gösta Bucht, sakkunnig vår och omsorg
Peter Sikström, generalsekreterare

Publicerades: 20 januari 2021 Uppdaterades: 20 januari 2021