SVT kan göra mer för seniorer

Vi seniorer är drygt två miljoner individer som ser olika ut, vi tycker inte samma sak och har varierande behov. Det bör SVT bli bättre på att spegla, så uttryckte sig förbundsordförande Eva Eriksson då hon och generalsekreterare Peter Sikström uppvaktade Sveriges television.

En av de viktigaste frågorna som togs upp under besöket är hörbarheten, dvs att det inte är en massa störande ljud i sändningen. En annan viktig fråga är hur äldre presenteras och den bild som ges av oss äldre.

– Det ska vara möjligt för alla att ta del av SVT:s utbud, oavsett funktionsförmåga, och SVT:s alla delar ska spegla den mångfald av seniorer som finns. I dag begränsas vi äldre av de tekniska format som erbjuds och en många gånger stereotyp bild av oss. Vi seniorer är drygt två miljoner individer som ser olika ut, vi tycker inte samma sak och har varierande behov. Det bör SVT bli bättre på att spegla, så uttryckte sig förbundsordförande Eva Eriksson då hon och generalsekreterare Peter Sikström uppvaktade SVT.  

Se filmen från besöket hos SVT nedan:
Musik i filmen: Kevin Mcleod - Wholesome

Vid uppvaktningen medverkade flera företrädare för SVT, bland andra Hanna Stjärne (verkställande direktör), Judit Ek (nyhetschef), Anna Zettersten (chef Språk och tillgänglighet) och Bengt Strömbro (programchef Umeå).