Christina Rogestam ny vice ordförande för AGE

Christina Rogestam som var SPF Seniorernas förbundsordförande 2014-2017 tar nu steget upp i toppen av paraplyorganisationen AGE (Age Platform Europe). Det är andra gången som en svensk får förtroendet. Mellan 2002 och 2007 satt Barbro Westerholm på posten.

  • Uppdraget känns hedrande, uppfordrande och roligt säger Christina Rogestam.

– Behovet är stort av ett närmare samarbete mellan AGE-kontoret i Bryssel och medlemsorganisationerna. AGE följer processerna i EU i för seniorer viktiga frågor och informerar sedan medlemmarna som kan ta upp frågorna med sina regeringar. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Dessutom är det viktigt att driva att mänskliga rättigheter också gäller äldre. Det har varit si och så med detta under coronapandemin, säger Christina Rogestam

Klicka här för att läsa tidningen Seniorens intervju med Christina

Bakgrund: AGE Platform Europe tillkom 2001 som ett nätverk för äldres sak. I dag har AGE 92 medlemsorganisationer som representerar mer än 40 miljoner invånare från hela Europa. Visionen för AGE är ett inkluderande samhälle för alla, byggt på solidaritet och samarbete mellan generationerna. SPF Seniorerna är Sveriges medlem i AGE.

Publicerades: 09 oktober 2020 Uppdaterades: 09 oktober 2020