Bedrövligt att dra ner på äldreomsorgen i vårbudgeten

SPF Seniorerna kommenterar regeringens vårbudget: bedrövligt att dra ner på äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

Regeringens vårbudget innehåller få satsningar som berör seniorer positivt. Inom äldreomsorgsområdet omfördelas en del medel från den av riksdagen beslutade budgeten i december, men sammantaget dras ned på anslagen till äldreomsorgen med strax över 300 miljoner kronor. Det kan inte anses annat än bedrövligt i en tid när vi vet att det tvärtom behövs betydande tillskott till äldreomsorgen. Detta för att bl a stärka personalens kompetens, omsorgens kvalitet och trygghet, personalkontinuiteten, måltiderna och att fler får plats på särskilda boenden.

Publicerades: 10 april 2019 Uppdaterades: 10 april 2019