Eva Eriksson kommenterar regeringsbeskedet om statsbidrag till kommuner och regioner

Statsbidragen är inte tillräckliga denna gång. Ekonomiska tillskott är viktiga men det är också flera andra faktorer, och det måste bli ett slut på att kommuner använder äldreomsorgen som en budgetregulator, menar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Läs hela uttalandet nedan.

  • – I det ekonomiska läge som nu råder är det än viktigare att kommunerna och regionerna arbetar för långsiktiga förutsättningar för seniorers vård och omsorg, säger Eva Eriksson.

Vid en pressträff i dag presenterade regeringen och Sverigedemokraterna generella statsbidrag till kommuner och regioner om 10 miljarder kronor. Med riktade statsbidrag till sektorn aviseras totalt 16 miljarder i statsbidrag.

– Ökade statsbidrag till välfärden är välkommet och något som kommuner och regioner har efterfrågat, men statsbidragen är inte tillräckliga denna gång. SPF Seniorerna menar att ekonomiska tillskott är viktiga i sammanhanget men flera andra faktorer är lika viktiga för att alla seniorer ska ha en tillgänglig välfärd av god kvalitet. Kommuner och regioner måste bli bättre på att utvärdera och prioritera sina verksamheter och arbetssätt. Och det måste bli ett slut på att använda äldreomsorgen som en budgetregulator. I det ekonomiska läge som nu råder är det än viktigare att kommunerna och regionerna arbetar för långsiktiga förutsättningar för seniorers vård och omsorg. Runt om i landets kommuner och regioner kommer vi i SPF Seniorerna att följa och granska det hela för att säkerställa att vården och omsorgen om äldre prioriteras, säger Eva Eriksson.

Klicka här för att läsa regeringen pressmeddelande om tillskotten till välfärden