SPF Seniorerna kommenterar regeringens sjukvårdsbesked

Regeringen presenterad idag (13/9) kommande resurser till sjukvården. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar beskedet, men understryker att mer behöver åstadkommas för att uppnå målen om en god och nära vård.

  • – Det behövs en mer långsiktig och uthållig ambition för att säkra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och kompetensförsörjning, säger Eva Eriksson.

– Det är positivt att regeringen ser primärvårdens viktiga roll samt betydelsen av att arbeta för en god psykisk hälsa. Inte minst för oss seniorer är detta viktigt. Både tillskotten till primärvården och för att korta vårdköerna är av godo, men de räcker inte. Med enskilda satsningar saknas överblick på vårdens stora utmaningar. Vi menar att det behövs en mer långsiktig och uthållig ambition för att säkra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och kompetensförsörjning, säger Eva Eriksson.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande om den nya vårdsatsningen