Förslag om vaccinationsprogram till regeringen

SPF Seniorerna och PRO är överens om behovet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Förbunden har lämnat ett gemensamt förslag till socialminister Jakob Forssmed och hans statssekreterare.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och socialminister Jakob Forssmed. Foton: Tomas Södergren samt Kristian Pohl.

Ett nationellt äldrevaccinationsprogram mot influensa, pneumokocker, bältros och RS-virus skulle ha betydande positiva effekter för seniorers hälsa.

– Vi har talat så länge om vikten av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Ingen verkar vara emot. Därför måste regeringen nu kliva fram och samla kommuner och regioner till handling. Det ska inte spela någon roll vilken region man bor i eller om man har råd att vaccinera sig. Seniorer ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot de sjukdomar som är särskilt allvarliga för oss, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.   

Seniororganisationerna föreslår att regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sluter en överenskommelse om att genomföra äldrevaccinationsprogrammet, samt att Folkhälsomyndigheten ges ett uppdrag att följa och utvärdera resultatet av överenskommelsen samt bistå med kommunikation och information till allmänheten. Om inga ytterligare resurser avsätts för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, pekar organisationerna på möjligheten att omdisponera medel inom de överenskommelser som idag finns mellan staten och SKR.

Klicka här för att läsa brevet till Jakob