Kommuner berättar om nyttan med att använda sig av Hemtjänstindex

Under året har drygt 50 kommuner tagit hjälp av Hemtjänstindex i sitt arbete med att höja kvaliteten i Hemtjänsten. Några av dessa är Fagersta, Karlsborg och Nacka. I en kort film får du ta del av hur de använder sig av verktyget.

Annica Eriksson, verksamhetsutvecklare i Karlsborgs kommun, säger att man i kommunerna ofta är mätta på rapporter och inte hinner jobba med alla siffror som levereras.
– Men den här rapporten ger en samlad bild, och det är en stor hjälp när man ska jobba med kvaliteten inom hemtjänsten, säger Annica Eriksson. 

En fördel som Ellinor Egefors Åkesson, enhetschef i Nacka, lyfter är att Hemtjänstindex gör en stor del av jobbet åt kommunen.
– Du behöver inte ägna många timmar åt att ta fram underliggande data och själv jämföra med olika kommuner, utan du får allt paketerat och klart. Det går lätt att jämföra sig och du kan lätt dra slutsatser där du behöver göra förbättringar eller behålla styrkor, förklarar Ellinor Egefors Åkesson. 

Ingrid Holmgren, socialchef i Fagersta, berättar om det systematiska arbete som satte igång när kommunen förstod att dess hemtjänst hamnat i slutet av rankinglistan. Förvaltningen rapporterade om resultatet till politikerna, som då gav ett uppdrag att utveckla kvaliteten. Förvaltningen samlade då chefer, medarbetare, fackliga representanter samt pensionärsorganisationerna för att gemensamt lägga upp en strategi.
– Vi valde att göra det här tillsammans med pensionärsorganisationerna, för vi kände att ska vi lyckas måste vi ha med oss dem, säger Ingrid Holmgren. 

Annica Eriksson varnar kommuner för att stirra sig blinda på placeringen i Hemtjänstindex rankinglista, och att se det som ett huvudsyfte att klättra i tabellen.
– Vår tanke från början var inte det syftet, utan att se över var vi kan öka kvaliteten för våra kommuninvånare, tydliggör Annica. 

Ellinor Egefors Åkesson hoppas att Hemtjänstindex ska bidra till att visa hur viktig hemtjänsten är.
– Det är ett svårt jobb att jobba med hemtjänsten, och jag hoppas och tror att Hemtjänstindex kan bidra till att visa att det är en väldigt viktig och värdefull insats som bör ha högre status än vad den har, säger Ellinor. 

Klicka på den röda pilen nedan för att se filmen eller klicka här

Klicka här för att läsa mer om Hemtjänstindex