Möte med Moderaternas äldrepolitiska talesperson

Förbundet träffar regelbundet riksdagspartier för att ge röst åt seniorer. SPF Seniorerna uppvaktade i fredags Moderaternas äldrepolitiska talesperson Malin Höglund. Malin är nyvald riksdagsledamot från Dalarna och ledamot i socialutskottet.

  • På bilden från mötet syns Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna, Eva Eriksson förbundsordförande SPF Seniorerna samt Malin Höglund, äldrepolitisk talesperson Moderaterna.

Flera angelägna frågor diskuterades på mötet. Till exempel nödvändigheten av ett äldrevaccinationsprogram mot pneumokocker, influensa, bältros och covid-19. Förbundet lyfte också att det är angeläget att äldreomsorgens rättsliga reglering stärks och att regeringen därför snarast bör lämna förslag på uppdaterad och skärpt lagstiftning. Bekämpandet av ålderismen och civilsamhällets betydelse i välfärden och för samhället var också på dagordningen.

– Jag tog upp att regelverket för kommunernas avgifter i äldreomsorgen behöver stramas åt. Det är orimligt att det i dag är så otydligt och att avgifterna varierar beroende på var man bor. Seniorer betalar skatt och har gjort rätt för sig under ett helt liv, så vi har rätt att bo bra och få tillgång till vård och omsorg, utan att bli skinnade av kommunerna, sade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i samband med mötet.