Samtal med Socialstyrelsen om åldersgränser för screening

Eva Eriksson och Gösta Bucht har träffat Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och samtalat om åldersgränserna i de nationella screeningprogrammen, om hur dessa kan drabba seniorer, men också påverka samhällets syn på äldre.

  • Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen samt Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson och Gösta Bucht besökte Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell för att bland annat samtala om åldersgränser i sjukvården och kvalitet i äldreomsorgen. Mötet handlade framför allt om de riktlinjer för bröstcancerscreening som Socialstyrelsen i detta nu ser över.

– Vi är glada över att ha haft ett väldigt bra möte med Socialstyrelsen. Från SPF Seniorernas sida var vi tydliga med att vi inte ska ha några åldersgränser i sjukvården och vi menar att åldersgränserna i screeningprogrammen bör tas bort. När det gäller läkemedel testas mycket på yngre men konsumeras av äldre utan evidens, men när det gäller screening görs en helt annan bedömning. Detta är inte konsekvent. Det offentliga ska inte underbygga åldersdiskriminering, säger Eva Eriksson.

Med på mötet var också Mattias Fredricson, enhetschef Socialstyrelsen, Eva Lindqvist, enhetschef för nationellt kompetenscentrum äldreomsorg och Malin Berggrund, utredare Socialstyrelsen samt Anna Eriksson från SPF Seniorerna.