Sveriges första Hemtjänstindex lanseras 23 november

Onsdagen den 23 november presenteras hur Sveriges alla 290 kommuner placerar sig på kvalitetslistan och "Årets hemtjänstkommun" utses. Arrangemanget äger rum i Stockholm och kommer att filmas. Från och med kl. 07.00 samma dag kan du se hur din kommun placerat sig på listan.

  • Helena Olsson är SPF Seniorernas projektledare för Hemtjänstindex. Du hittar hennes kontaktuppgifter nedan.

Klicka här för att se Hemtjänstindex kvalitetslista
(kan ses fr.o.m. kl. 07:00 den 23 november)

Hemtjänstindex är ett projekt som SPF Seniorerna driver med stöd från Allmänna arvsfonden. Under två år har vi tagit fram ett nytt mått som mäter kvaliteten på hemtjänsten i kommunerna. Det index som har skapats utgår från tillgängliga data och viktas utifrån vad seniorer tycker är viktigast med hemtjänsten. I utvecklingsarbetet har forskare, seniorer och representanter för kommuner och privata hemtjänstföretag deltagit. Indexberäkningen är framtagen av RISE och det digitala verktyg som kommunerna kan beställa för att jobba med kvalitetsutvecklingen är konstruerat av Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Med Hemtjänstindex kan kommuner jämföra sig med varandra och se var insatser gör störst nytta. Därmed är Hemtjänstindex ett viktigt verktyg för kommunerna att utveckla hemtjänsten.

Syftet är att skapa en positiv utvecklingsspiral av hemtjänsten i Sveriges alla kommuner. Resultaten från Hemtjänstindex kan också användas i SPF Seniorernas pensionärsråd och föreningar för att påverka den egna kommunen.

Se videon om Hemtjänstindex – allt du behöver veta på 105 sekunder:

Läs mer om Hemtjänstindex på: www.hemtjanstindex.se

Har du frågor, kontakta projektledare Helena Olsson: helena.olsson@spfseniorerna.se

Kommuner kan beställa sin kommunrapport

Hemtjänstindex kommunrapport är digital och gör det möjligt för kommunen att analysera styrkor, utvecklingsområden och vilka områden inom hemtjänsten som är viktigast att prioritera och utveckla. 

Kommunrapporten levereras via ett lättanvänt digitalt analys- och rapportverktyg, som är designat i samråd med projektets referenskommuner. Vi erbjuder även en kortare digital introduktion till analys- och rapportverktyget för den som önskar. I leveransen ingår en kommunspecifik skriftlig analys av kommunens resultat och en summerande presentation i Powerpoint. 

Klicka här för att beställa rapporten