Se Folkhälsoveckans föreläsningar i efterhand

Samtliga digitala aktiviteter under Folkhälsoveckan kan nu ses i efterhand.

20 maj: Veckofinal med salsadans och frågesport
Klicka här för att se sändningen med Monica Grahn från "The Risk Group" och Peter Sikström m.fl.

19 maj: Kosten som håller dig ung
Klicka här för att se sändningen från den 19 maj med Charlotte Erlanson-Albertsson

18 maj: Äldres hälsa your ett folkhälsoperspektiv
Klicka här för att se sändningen från den 18 maj med med Bernt Lundgren

17 maj: Hela livet – En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar med Anders Rosengren
Klicka här för att se sändningen från den 17 maj med Anders Rosengren

16 maj: Anna Bennich samtalade med Marie-Louise Söderberg om ”Relationernas betydelse i våra liv och för vår hälsa”. 
Klicka här för att se sändningen från den 16 maj med Anna Bennich

Klicka här för att läsa om stegutmaningen