Ny rapport från Ensamhetskommissionen om välfärdsteknik

I en ny rapport lyfter Ensamhetskommissionen välfärdsteknikens möjligheter att frigöra tid och resurser för sociala insatser. Kommissionen ger nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt.

  • Amelia Adamo, Eva Eriksson och Ingmar Skoog är några av ledamöterna i ensamhetskommissionen.

Social isolering kan leda till såväl psykiska som fysiska sjukdomar och kosta både mänskligt lidande och stora vårdresurser. Ofrivillig ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och depression.

Den ofrivilliga ensamheten är särskilt stor bland äldre som lever på ett äldreboende eller har hemtjänst. 65 procent av äldre på särskilt boende upplever att de ofta eller ibland är ensamma. Just inom äldreomsorgen finns en stor del av problemet, men också̊ en stor potential till lösningar. Ensamhetskommissionen har därför tagit fram en rapport om välfärdsteknikens möjligheter att frigöra tid och resurser för sociala insatser.

I rapporten görs en kunskapsöversikt av välfärdsteknik idag och framåt samt en genomgång av vad som hindrar välfärdsteknik från bredare användning. En stor utmaning är att användandet är ojämnt över landet, vilket riskerar ytterligare en digital klyfta. Ett annat vanligt förekommande problem är att nya tekniska lösningar testas i projekt med framgång, men inte blir permanent införda.

Ensamhetskommissionen ger i rapporten nio förslag på hur välfärdsteknik kan användas mer.

Förslagen i korthet:

  1. Att motverka ensamhet bör skrivas in i lagen som en uppgift för äldreomsorgen.
  2. Översyn av hemtjänsten med mål att införa rätt till social tid.
  3. Hälsoekonomiska beräkningar som ger rätt till förbyggande insatser mot ensamhet.
  4. Fler nationella riktlinjer kring välfärdsteknik för att säkerställa likvärdighet.
  5. Statliga stimulansmedel för välfärdsteknik.
  6. Nationellt ansvar för kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
  7. Större mandat för medarbetarna i äldreomsorgen.
  8. Policy mot ofrivillig ensamhet.
  9. Sparad tid med tekniska lösningar måste bli social tid.

Viktigaste av allt! Det är att den tid som frigörs oavkortat måste gå till social tid för den som har äldreomsorg. Om en kommun genom en digital nattlig övervakning sparar in 30 minuter på fysiska besök hos en sovande boende ska den tiden investeras i ett besök när personen är vaken. Det får inte ses som en ren besparing i tid och personal. Besparingen är möjligheten att minska risken för ofrivillig ensamhet.

Klicka här för att öppna eller ladda ner rapporten

Ensamhetskommissionen består av följande personer:
Amelia Adamo (ordförande), journalist
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Lars Stjernkvist, fd kommunalråd i Norrköping och fd partisekreterare (s)
Ingmar Skoog, professor i psykologi och föreståndare för Agecap (Centrum för åldrande och hälsa), Göteborgs universitet
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD Doro

Läs mer på ensamhetskommissionen.se