Positivt för äldreomsorgen, men ordentligt omtag krävs också

SPF Seniorerna anser att alla nya resurser som tillförs äldreomsorgen är positiva, efter dagens besked från regeringen om tillskott till äldreomsorgen och införande av fast omsorgskontakt. Nu måste kommunerna fortsätta med kompetensutveckling och ge äldreomsorgen permanent högre prioritet.

  • – Detta är ett första men viktigt steg mot ett ordentligt omtag där målet ska vara en trygg och säker äldreomsorg där den äldre sätts i centrum, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar dagens besked:

– Alla nya resurser som tillförs äldreomsorgen är positiva. Det ger en tydlig signal till kommunerna att de ska fortsätta med kompetensutveckling bland personalen, arbeta för en högre kvalitet och att omsorgen måste prioriteras nu och i framtiden. Införandet av en fast omsorgskontakt är av stor vikt, det kan bidra till bättre kontinuitet och mer trygghet för den äldre.

– Samtidigt är detta dock ett första men viktigt steg mot ett ordentligt omtag där målet ska vara en trygg och säker äldreomsorg där den äldre sätts i centrum. Det krävs strukturella förändringar och att äldreomsorgen får en tydlig definition så att de människor som berörs vet vad de har rätt till och kan förvänta sig.

SPF Seniorerna välkomnar också beskedet om avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper.
– Det kom ett bra besked från regeringen idag om avgiftsfri pneumokockvaccination för de som är 75 år och äldre. SPF Seniorerna driver sedan flera år att Sverige ska ha ett brett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Ett sådant behöver omfatta alla som fyllt 65 år och inkludera vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros, säger Gösta Bucht. 

Läs mer på Senioren.se

Läs mer om förslaget på regeringens webbsida