Restriktioner från 29 september – ett fjärde steg i anpassning

Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas nu helt bort. Det gäller både inom- och utomhus.

  • Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten.

Efter det fjärde steget kommer ett femte och sista steg att tas när det gäller coronaanpassningar. Följ utvecklingen genom att hålla utkik på regeringens och Folkhälsomyndighetens webbplatser. Vi uppdaterar också våra förbundsinterna rekommendationer när föreskrifterna ändras.

Rekommendationer till SPF Seniorernas föreningar:

Föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Det innebär att möjlighet till handtvätt eller spritning ska finnas. Enskilda bör stanna hemma om de känner symptom. Man bör undvika fysisk kontakt med andra.

Personer som inte har vaccinerat sig ska hålla avstånd till andra och särskilt undvika nära kontakt med personer som är 70 år och äldre.  

Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand. Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer fr.o.m. 29 september

Klicka här för att hitta alla lokala rekommendationer