Eva Eriksson om de nya covidutbrotten på äldreboenden – Åtgärder behövs

Nya fall av covid-19 bland dubbelvaccinerade personer på äldreboenden är oroande. Det här är allvarliga signaler som man måste vidta åtgärder mot säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, till TV4 Nyheterna.

Eva hoppas att det så snart som möjligt, utifrån den kunskap som finns, kan lämnas besked om en tredje dos för den första gruppen som fick vaccinet.

Eva Eriksson anser också att det är en självklarhet att alla personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten ska vara vaccinerad;

– Som senior ska man vara trygg, jag förutsätter att alla i omsorgspersonalen runt om i landet vaccinerar sig för en god och säker omsorg. Det här handlar om respekt för äldre människor och att ta hand om varandra. Seniorers rätt att inte utsättas för smittrisk måste väga tyngst i detta sammanhang. Man ska inte riskera att bli smittad i sitt eget hem, säger Eva.

Klicka här för att se TV-inslaget