Debattartikel: Inför reform med kommunfarmaceuter

Inför en reform med särskilda kommunfarmaceuter som får ansvar för systematiska läkemedelsgenomgångar. Det skriver SPF Seniorerna, Svensk Geriatrisk Förening, Sveriges Farmaceuter och Lif – de forskande läkemedelsföretagen, i en gemensam debattartikel i tidningen Dagens Medicin.

  • Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor SPF Seniorerna och Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna är två av författarna till debattartikeln.

Det är snart tio år sedan Socialstyrelsen införde föreskrifter om att alla över 75 år med minst 5 läkemedel årligen ska få en läkemedelsgenomgång. Ändå brister detta och vi vet att akuta sjukhusinläggningar kan minska genom just korrekt läkemedelsbehandling. Samtidigt har kommunerna över tid fått ett allt större och mer kvalificerat hälso- och sjukvårdsuppdrag, och äldres läkemedelshantering blir alltmer komplicerad.

Vi föreslår därför att en reform med särskilda kommunfarmaceuter genomförs i Sverige. Detta behöver utredas i detalj men bör innefatta att kommunerna tar över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna, olika utbildningsinsatser och nya rutiner vid läkemedelsgenomgångar. Ett tiotal kommuner har redan anställt farmaceuter för att bistå läkare vid läkemedelsgenomgångar och fortbildat vårdpersonal i läkemedelsfrågor. Därifrån finns viktiga erfarenheter att hämta, liksom från våra nordiska grannländer där det blivit vanligare med antingen kommunala farmaceuter eller apoteksanställda farmaceuter med kommunala uppdrag.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln