Nya åtgärder för att minska smittspridningen: Vaccinationsbevis och utökad testning

Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom. Dessutom kommer vaccinationsbevis att införas vid sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus.

  • Vaccinationsbeviset är ett dokument – digitalt eller på papper. Du hittar länkar för beställning nedan.

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Från och med den 1 december kommer vaccinationsbevis att införas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa andra begränsningar.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad med minst två doser, och som utfärdas av E-hälsomyndigheten:
Klicka här för att beställa om du har e-legitimation
Klicka här om du inte har e-legitimation
Om beviset har utfärdats 1 juli-30 september 2021 är det giltigt i 90 dagar. Om beviset har utfärdats 1 oktober-31 december 2021 är det giltigt i 180 dagar.
------------------------------------------------------------
Klicka här för att läsa om vad de nya smittskyddsåtgärderna innebär för SPF Seniorernas föreningar och distrikt------------------------------------------------------------
Klicka här för att läsa mer om de kommande kraven på vaccinbevis
Klicka här för att läsa mer om den utökade testningen
--------------------------------------------------------------
Klicka här för att läsa de nu gällande rekommendationerna från FolkhälsomyndighetenKlicka här för att hitta lokala rekommendationer