Digitalt möte med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson deltog på måndagen den 29 mars i ett webbmöte om äldreomsorgen med representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  • När det gäller utmaningarna inom äldreomsorgen påtalade vi att den medicinska kompetensen måste förstärkas, säger Eva Eriksson.

Samtalet kretsade kring framtidens utmaningar inom äldreomsorgen och meningsutbyte mellan seniororganisationer och SKR.

– Äldreomsorgsfrågorna kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valet år 2022. Kommunerna har ett stort ansvar för omsorgen och dess kvalitet. I de kommunala pensionärsråden kommer det att vara av stor betydelse att diskutera och granska allt som rör äldreomsorgen, här har SPF Seniorerna en avgörande roll i dessa samtal. När det gäller utmaningarna inom äldreomsorgen påtalade vi att den medicinska kompetensen måste förstärkas, säger Eva Eriksson.

Förutom SKR deltog även PRO på mötet.

Publicerades: 30 mars 2021 Uppdaterades: 30 mars 2021