Dags för fast omsorgskontakt

SPF Seniorerna stöder förslaget att den som beviljats hemtjänst ska ha rätt till en fast omsorgskontakt. Det framgår av förbundets yttrande över remissen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:47).

  • SPF Seniorerna föreslår att den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter definieras i bestämmelser.

Regeringens särskilda utredare Barbro Westerholm föreslog också att den särskilda omsorgskontakten måste vara undersköterska. Här vill dock SPF Seniorerna att kravet justeras till att den fasta omsorgskontakt lägst ska inneha yrkestiteln undersköterska.

– Möjligheten till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten finns redan i dag, men det är bra att det föreslås bli en rättighet för omsorgstagarna. På så sätt är det en liten pusselbit i det enorma arbetet att uppgradera omsorgen om seniorer. Omsorgskontakten bör ha viss kompetens men det vore oklokt att låsa fast yrkestitel enbart till undersköterska. Därför menar vi att den som utses till omsorgskontakt som lägst ska ha yrkestiteln undersköterska. Dessutom har även äldre som inte har beviljats hemtjänst behov av en omsorgskontakt. Även de ska ha rätt till en omsorgskontakt, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas remissvar

Publicerades: 22 mars 2021 Uppdaterades: 22 mars 2021