Peter Sikström i TV4:s Nyhetsmorgon om Folkhälsoveckan

Seniorer är en väldigt stor grupp med olika förutsättningar. Med Folkhälsoveckan vill vi nå alla. Det handlar om att utmana sig själv på den nivå man befinner sig, sa Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, i TV4:s Nyhetsmorgon.