SPF Seniorerna välkomnar förslagen i utredningen om ökad kvalitet i äldreomsorgen

Regeringens nationella samordnare Göran Johnsson har överlämnat sina förslag om kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre. SPF Seniorerna är positiva till många av förslagen, och menar att det nu är upp till regeringen att gå vidare med detta.

  • Eva Eriksson

- Seniorer som får vård och omsorg är beroende av personal med rätt kompetens. Kompetens är också avgörande för en god kvalitet på tjänsterna. Äldresjukvård och äldreomsorg behöver olika professioner som samverkar i arbetslag. Jag välkomnar därför Göran Johnssons förslag om teamarbete runt den enskilde senioren och dennes behov och förutsättningar. Det är också glädjande att utredaren lyfter fram kommuner som på olika sätt lyckats uppnå en tillförlitlig personalförsörjning, och att
han betonar ett gott samarbete mellan alla de olika huvudmännen för primär och kommunal äldresjukvård och äldreomsorg. Detta är frågor som SPF Seniorerna drivit under en längre tid. Nu är det upp till regeringen att utarbeta ett förslag, kommenterar Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

I november 2019 utsåg regeringen Göran Johnsson till nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen. Hans uppdrag var att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård och omsorg om äldre. Syftet var att främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning. Samordnarens uppdrag redovisades till socialminister Lena Hallengren den 16 juni, och är därmed avslutat.