Äldre ska prioriteras för vaccin – vaccinationsordningen ska ligga fast

Tidigt stod det klart att högre ålder innebär större risk att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19. Antalet döda med covid-19 har nu passerat 10 000 personer i Sverige. 9 av tio döda var 70 år eller äldre. 7 av 10 döda var 80 år eller äldre. Det är därför avgörande att vaccinationsordningen ligger fast.

  • Eva Eriksson

Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna kommenterar:

- SPF Seniorerna kräver att Folkhälsomyndighetens rekommendation om vilka som ska prioriteras för vaccination ligger fast. Så länge tillgången på vaccin är begränsad måste de mest sköra och utsatta erbjudas vaccination först. Det är de som löper störst risk att drabbas av sjukdom och död.

- Allra först att erbjudas vaccin ska vara personer som får hemtjänst eller bor på äldreboende och de som bor med dem som får hemtjänst. Därefter till övriga personer som har fyllt 70 år. Allt annat är orimligt efter pandemins dystra facit. Parallellt med detta är det förståeligt att personal i intensivvård och covidvård också får tillgång till vaccin.

- Nu anländer vaccin i allt större omfattning. Även när det gäller prioritering av vaccin måste vi orka hålla i och hålla ut. Folkhälsomyndighetens rekommendation med preciserade prioritering av vaccin är fullt rimlig och ska ligga fast.

Publicerades: 15 januari 2021 Uppdaterades: 15 januari 2021