Lär av misstagen i äldreomsorgen

Är ni beredda att tillföra resurser till äldreomsorgen? Det frågade Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande när hon talade vid riksdagens socialutskotts digitala öppna utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin.

Eva Eriksson koncentrerade sin tid till att tala om avsaknaden av definition av äldreomsorg, det fragmentiserade ansvaret och en diskriminerande syn på äldre.

Eva Eriksson sa att kommuner och regioner har visat en oförmåga att garantera en god vård och omsorg för alla äldre. Hon menade att det är dags för staten att kliva fram och ta tjuren vid hornen, och pekade på behovet att förtydliga ansvaret: "Antingen tar regionerna över ansvaret för äldres vård och omsorg. Eller så tar kommunerna över primärvården från regionerna."

Eva Eriksson avslutade med att ta avstånd från uttrycket "våra äldre". Hon sa: "Vi är myndiga medborgare, med stor kompetens och lång erfarenhet. Med åldern kommer krämpor, som kräver särskild omsorg. Vi blir mer utsatta. Men, vi vill bestämma över vårt eget liv, även om vi blivit gamla. Oss äger ingen. Oss klappar man inte på huvudet. Man visar respekt och omtanke, lyssnar och ger oss omsorg när vi behöver det."

Klicka här för att se och lyssna till Eva Erikssons anförande

Bakgrund

Till och med den 24 januari avled 11 005 personer med covid-19 i Sverige. Av dem hade 10 021 personer fyllt 70 år. Det är 91 procent av alla avlidna. Medelåldern för de som har dött med covid-19 var 83 år.

År 2019 kostade landets äldreomsorg 130 miljarder kronor. Det motsvarar en femtedel av kommunernas kostnader.

Den 15 december lämnade Coronakommissionen sitt delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80).

Klicka här för att öppna Coronakommissionens betänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80)

Publicerades: 26 januari 2021 Uppdaterades: 26 januari 2021