Eva Eriksson välkomnar Norrbottens initiativ att höja den övre gränsen för avgiftsfri mammografi

Region Norrbotten har beslutat att erbjuda avgiftsfri mammografiscreening upp till 80 års ålder, istället för tidigare upp till 74 års ålder. Socialstyrelsen tycker att det är olyckligt med olika villkor i landet, och menar att screening för äldre inte bygger på vetenskaplig grund.

  • – Alla kvinnor, oavsett ålder, måste kunna känna sig trygga med att de får vård och behandling i tid och att vi alla behandlas lika, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson kommenterar:

– Det är positivt att Norrbotten har tagit detta steg, och vi hoppas att fler regioner tar efter. Var femte kvinna som diagnostiseras med bröstcancer är 75 år och äldre. Alla, oavsett ålder, måste kunna känna sig trygga med att de får vård och behandling i tid och att vi alla behandlas lika.

– Socialstyrelsens riktlinjer är att erbjuda screening enbart upp till 74 år, men att hävda från Socialstyrelsen att det saknas evidens beror ju på att det inte forskas på äldre, att använda denna evidens i omvänd bemärkelse är inte vägen framåt. Istället måste det just forskas mer på nyttan av screening och tidigt sjukdomsupptäckt också bland personer 75 år och äldre. Vi vet att det finns en stark evidens för att bröstcancer är vanligt efter både 75 och 80 års ålder, och att tidig upptäckt leder till oerhört mycket bättre prognos.

Klicka här för att se TV4:s inslag om nyheten
Klicka här för att läsa Aftonbladets artikel

Publicerades: 17 februari 2021 Uppdaterades: 17 februari 2021