Kräv nya vaccinköp, Stefan Löfven!

Statsministern bör kräva nya EU-upphandlingar av vacciner för att täcka upp för det bortfall som vaccinföretagen orsakat. Om EU inte kommer överens om nya inköp, bör Sverige göra egna vaccininköp, utan europeisk samordning, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och statsminister Stefan Löfven (bilden är från ett möte före pandemin).

I dag och imorgon träffar statsminister Stefan Löfven sina kollegor i Europeiska rådet. En av frågorna är vaccinsamarbete. De tre vaccinföretag som lovat leveranser till EU har inte levt upp till sina löften. Istället levereras betydligt färre doser och vid en senare tidpunkt. Smittläget i Sverige är allvarligt: Nya mer smittsamma varianter av viruset har fått fäste, en tredje smittvåg befaras, allmänhetens följsamhet till rekommendationer och restriktioner har försämrats, samt avtalade vaccindoser till Europa har minskat kraftigt. Samtidigt har seniorer sedan i mars 2020 burit det tyngsta ansvaret att förhindra smitta och att bli smittade. Det finns ett enormt behov att återvinna sin frihet, undan isolering och inskränkningar.

Publicerades: 25 februari 2021 Uppdaterades: 25 februari 2021