SvD slutreplik Debatt: Patienter får betala ett onödigt högt pris

För de läkemedel på recept som inte ingår i läkemedels­förmånen skiljer sig priserna mellan apotek. Det finns ett färdig­utrett förslag som löser problemet. Social­minister Lena Hallengren behöver agera. Det skriver Thony Björk, sakkunnig läkemedel SPF Seniorerna, i en slutreplik i Svenska Dagbladet.

  • Thony Björk, sakkunnig läkemedel SPF Seniorerna, vill att läkemedlespriset enkelt ska kunna redovisas för patienten och läkaren.

Samtliga 28 läkemedel som synades av apoteks­marknads­utredningen varierade i pris, i genomsnitt med 13 procent och som mest med 35 procent.

En reglerad ersättning till apoteken skulle innebära att priserna vore desamma på alla apotek, det vill säga samma lösning som innan apoteks­omregleringen. En lösning som nästan alla andra länder inom EU använder. Då skulle priset enkelt kunna redovisas för patienten och läkaren. Det skulle innebära tydlig prispress mot läkemedels­företagen då priset – i motsats till i dag – skulle vara synligt när beslut fattas av läkare om val av substans, tillverkare, styrka och förpackning.

Bakom debattinlägget och slutrepliken står Mikael Hoffmann, läkare, chef för Stiftelsen NEPI, nätverk för läkemedels­epidemiologi, Bernt Åslund, apotekare, läkemedels­ansvarig på Prostata­cancer­förbundet och Thony Björk, apotekare, sakkunnig i läkemedels­frågor på SPF Seniorerna.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln