Välkommet tillskott till äldreomsorgen

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar dagens beslut i riksdagen om ett ekonomiskt tillskott till äldreomsorgen på 4,35 miljarder kronor.

  • Eva Eriksson

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar riksdagens beslut efter ett gemensamt M-KD-V-initiativ om extrapengar till äldreomsorgen i budgeten för 2021:

- Det är glädjande att riksdagen i dag beslutade om ökade resurser till äldreomsorgen. De 4,35 miljarderna för 2021 kommer på kort sikt att göra nytta för seniorer med hemtjänst eller i särskilt boende för äldre. Samtidigt behövs mer än resurser för att långsiktigt stärka äldresjukvården i äldreomsorgen. Riksdagens partier måste samla sig för att rätta till de brister som varit kända sedan länge.

- En av de viktigare problemen rör sjukvårdens organisation. Även detta måste politiken ta ansvar för. Det politiska och administrativa ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige vilar på tre nivåer: kommuner, regioner och staten. Sjukvård utförs av 290 kommuner, 21 regioner, 6 samverkansregioner och otaliga privata utförare. Till detta kommer regeringens överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och uppgifter för ett tiotal statliga myndigheter. Att det är svårt att uppnå målen om likvärdig vård och att behoven av vård ska styra, är lätt att förstå. Det är för många aktörer inblandade och deras ansvar är oklart.

- En annan svårighet gäller enskilda seniorers och anhörigas möjlighet att känna till vilken vård och omsorg som man har rätt att förvänta sig. Andra problem rör verksamhetens ledning och styrning, arbetsvillkor och personalens förutsättning att ge sjukvård och omsorg av hög kvalitet, till exempel behövliga kompetenser, såsom medicinska och geriatriska med flera.

Publicerades: 07 april 2021 Uppdaterades: 07 april 2021