Vård- och omsorgssamtal med Moderaterna i Socialutskottet

SPF Seniorerna träffar och samtalar regelbundet med företrädare för alla partier, denna gång med de moderata ledamöterna i Socialutskottet. Samtalet handlade om vården och omsorgen om äldre. Medicinsk kompetens, fallprevention och läkemedel var några av de frågor som stod på agendan.

Eva Eriksson, förbundsordförande, tog upp de bredare frågorna kring äldreomsorgen. Räcker de pengar vi lägger på omsorgen idag, och får vi det vi vill ha och förväntar oss av omsorgen? Det saknas en definition av äldreomsorg, denna kan inte kommunerna själva bestämma, staten måste ta sitt ansvar här.

Medverkade gjorde också SPF Seniorernas sakkunniga. Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor, tog upp omsorgens organisation och förebyggande arbete i vården. Det behövs förändringar i organisationen av äldreomsorgen, ska vi ha två huvudmän och hur ska i så fall kompetensen fördelas jämfört med idag? Att motverka fall och fallskador är inte prioriterat, men här finns mycket att göra för både individen och för samhällets kostnader. Likaledes måste psykisk ohälsa bland äldre också lyftas upp mer, det är en stor grupp som inte får hjälp.

Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor, berättade om vikten av en korrekt läkemedelsbehandling. 40 procent av äldres vårdbesök är relaterade till läkemedel, här finns flera saker att göra för att undvika detta såsom läkemedelsgenomgångar och bättre information om olämpliga läkemedel.

Från Moderaterna deltog Camilla Waltersson Grönvall, Ulrika Jörgensen, Johan Hultberg, Ulrika Heindorff och Mats Sander. Med på mötet var också Anna Eriksson, presschef SPF Seniorerna, och från Moderaternas kansli Stefan Ek, politiskt sakkunnig, och Karl Opdal, politisk sekreterare.