Eva Eriksson utsedd till expert i utredningen om en äldreomsorgslag

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har förordnats som en av experterna i utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Även Ingmar Skoog, tidningen Seniorens expert inom seniorhälsa, kommer att medverka som expert i utredningen.

  • – Utredningen måste leda till en verklig förändring, alla vackra ord måste bytas ut till varaktig handling och ordentlig finansiering, säger Eva Eriksson.

– Det här är en signal på att SPF Seniorerna spelar en viktig roll för en bättre äldreomsorg. Vi kommer att trycka hårt på att äldreomsorgens uppdrag och innehåll måste tydliggöras, och att tillgången till god hälso- och sjukvård för äldre säkerställs. Ambitionerna för äldreomsorgen måste höjas i alla kommuner. Utredningen måste leda till en verklig förändring, alla vackra ord måste bytas ut till varaktig handling och ordentlig finansiering, säger Eva Eriksson.

Klicka här för att öppna lista med förordnandet av samtliga sakkunniga och experter inom utredningen

Klicka här för att hitta SPF Seniorernas vård- och omsorgspolitiska program som bland annat sammanfattar förbundets förslag på åtgärder

Publicerades: 06 april 2021 Uppdaterades: 06 april 2021