Bra med fast omsorgskontakt

Gärna fast omsorgskontakt i hemtjänsten och krav på kompetens, men mer behövs. Så sammanfattas SPF Seniorernas kommentar till en dagsfärsk utredning som regeringen nu ska bereda.

  • Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning, men mer behövs säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Regeringens särskilda utredare Barbro Westerholm överlämnade i dag sin utredning om fast omsorgskonstakt i hemtjänsten till socialminister Lena Hallengren. Utredaren föreslår lagkrav på att äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska var undersköterska.

Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna kommenterar:

– En senior med hemtjänst träffar i dag i genomsnitt 16 olika hemtjänstanställda under två veckor. Den bristande kontinuiteten gör det svårt för den äldre att ha en permanent kontakt som kan utveckla den hjälp man får. Jag välkomnar därför utredningens förslag att seniorer ska ha kontakt med en och samma person för synpunkter på sin hemtjänst. Då blir förutsättningarna större att stöd och hjälp anpassas till varje enskild seniors behov och vilja. Det kan också underlätta för närstående och kollegor i äldresjukvården och äldreomsorgen. SPF Seniorerna är också positivt till att krav på viss kompetens ska ställas på denna kontaktperson. Omsorgen får allt fler inslag av vård och behandling vilket ställer större krav på personalen. Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Men betydligt fler åtgärder krävs för att hemtjänsten ska hålla tillräckligt hög kvalitet och alla seniorer ska kunna vara trygga med den. Regeringen bör snarast gå vidare med att tydligare styra mot den äldreomsorg vi vill ha, vilka kunskaper som behövs och vilka ekonomiska och personella resurser som måste finnas.

Publicerades: 27 november 2020 Uppdaterades: 27 november 2020