Thony Björk svarar på frågor om vaccinationer mot Covid-19

Förbundet får många frågor kring vaccinering mot covid-19 från våra medlemmar. Här svarar Thony Björk, sakkunnig inom läkemedelsfrågor, på de vanligaste frågeställningarna.

  • Thony Björk, sakkunnig läkemedel SPF Seniorerna.

När kommer vaccinerna att godkännas?
Det första vaccinet har redan godkänts i Storbritannien, men det är ett nationellt godkännande eftersom Storbritannien inte är en del av EU. I Sverige avvaktar vi ett EU-godkännande och det beräknas komma innan årsskiftet.
Fyra vaccinkandidater granskas just nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). För två av dessa vacciner har ansökan om villkorat godkännande lämnats in av tillverkarna.

Drygt 150 vaccinkandidater är under utveckling i världen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. För ca 50 av dessa pågår kliniska prövningar, dvs tester på människor. Hittills har Sverige slutit avtal med AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech och CureVac.

När börjar vi vaccinera i Sverige?
Sannolikt kommer vaccinationerna igång så snart det finns ett godkännande och leveranser kan komma till den svenska marknaden, dvs kring årsskiftet eller strax därefter.

Hur kommer vaccinationerna att gå till?
Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Det är sjukvårdsregionerna som ansvarar för detaljplanering om var, när och hur vaccinationerna skall ske. Information om detta finns, eller kommer att finnas, på respektive regions hemsida. Där framgår om man till exempel själv skall boka tid eller om man som riskgrupp kommer att kallas.
Klicka här för att hitta länk till din regions webbsida med mer kontaktinformation

Vilka grupper är prioriterade?

Folkhälsomyndigheten tar fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Utifrån dagens kunskapsläge och erfarenhet ser prioriteringsordningen ut så här:

  • Personer som är 70 år och äldre, samt personer med bakomliggande tillstånd som ofta förekommer vid allvarlig covid-19-sjukdom, bör prioriteras att erbjudas vaccination mot covid-19. Mer om riskgrupperna kan du läsa om på folkhalsomyndigheten.se
  • Utöver detta bör personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19 prioriteras för att erbjudas vaccination mot covid-19, för att förebygga smittspridning och sjukdom.
  • Därefter kan övriga delar av befolkningen från 18 års ålder och uppåt vara aktuella att erbjudas vaccination.

Det är viktigt att notera att dessa prioriteringar kan komma att påverkas av vilka vacciner som blir tillgängliga och hur vaccinerna fungerar.

På en pressträff den 4 december specificerades vilka i riskgrupperna som kommer att vaccineras först.
Klicka här för att se lista över vilka som vaccineras allra först

Kommer det att kosta något?
Kostnaden för vaccin mot covid-19 står staten och regionerna för inklusive sprutor och kanyler, skyddsutrustning, personal mm. Det kommer inte att kosta dig som person någonting.

Måste man ta vaccinet?
Att vaccinera sig är frivilligt i Sverige. Det är emellertid en stark rekommendation att ta det erbjudna vaccinet för att spara lidande och död i hela samhället samt för att det bidrar till minskad smittspridning.

Det har gått snabbt att få fram vacciner. Är de ordentligt testade? På oss äldre?
De nya vacciner som nu tagits fram har utvecklats med rekordfart. Trots detta har inga avkall gjorts på de krav som läkemedelsmyndigheterna ställer för nya vaccin. Att det kunnat ske beror på att det funnits gott om riskkapital för läkemedelsföretagen att använda. Alla vaccin som godkänns för den svenska marknaden är ordentligt testade, även på den målgrupp de är avsedda för. Trots detta är det givetvis som för alla nya läkemedel, inte förrän de kommer till mycket stor användning som sällsynta effekter och biverkningar kan upptäckas. Det är därför av stor vikt att användningen följs och att vården och användare rapporterar eventuella oväntade effekter. Att ta vaccinet rekommenderas dock starkt.

Vad gör man om man får biverkningar av vaccinet?
Om man får en oväntad effekt eller biverkan som man misstänker kommer av vaccineringen är det viktigt att man rapporterar detta till sin vårdgivare eller direkt till Läkemedelsverket på deras hemsida lakemedelsverket.se

För aktuell information om covid-19 samt vaccinationer se också www.krisinformation.se

Dessa svar är skrivna utifrån vad som är känt idag (2020-12-03)

Publicerades: 03 december 2020 Uppdaterades: 04 december 2020