Möte med Konsumentverket

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har träffat Konsumentverkets ledning för att diskutera konsumentfrågor som är av betydelse för många seniorer. Bedrägerier, konsumentupplysning och budgetkalkyler var några av de frågor som togs upp.

  • Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell och biträdande konsumentombudsman Kristofer Johannesson.

SPF Seniorerna träffar kontinuerligt statsråd, myndigheter, politiker och organisationer för att föra fram medlemmarnas åsikter och för att påverka för ett mer seniorvänligt samhälle. Frågor som rör seniorers ekonomi, konsumentfrågor och risken för bedrägerier står högt upp på SPF Seniorernas agenda.  

I början av hösten kontaktade förbundsordförande Eva Eriksson Konsumentverket angående deras budgetkalkyler med en uppmaning att ta fram mer realistiska månadsbudgetar för seniorer. Kalkylerna används av många aktörer som utgångspunkt för beräkningar och bedömningar, och kan leda till missuppfattningar kring seniorers verkliga utgifter.

Under hösten har frågan om bedrägerier riktade mot äldre fått allt större uppmärksamhet, och både myndigheter och bankerna själva håller på att ta fram nya åtgärder för att kunna minimera seniorers utsatthet. 

Detta är bakgrunden till att Konsumentverket bjudit in SPF Seniorerna. Mötet kretsade kring olika aktörers ansvar och hur vi kan motverka bedrägerier på olika sätt, samt SPF Seniorernas uppmaning att utveckla mer realistiska och relevanta budgetkalkyler för seniorers utgifter. Andra frågor som diskuterades under mötet var digitala tjänster, olika betalningssätt, lånevillkor och konsumentupplysning.   

Från Konsumentverket deltog biträdande konsumentombudsman Kristofer Johannesson och generaldirektör Cecilia Tisell på mötet. Förutom Eva Eriksson deltog även Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor och presschef SPF Seniorerna.