Eva Eriksson i Aftonbladet om att 40 års arbete ofta ger lägre pension än att inte jobba alls

Aftonbladet skriver om SPF Seniorernas nya beräkningar som visar att låg- och medelinkomsttagare efter 40 års arbete kommer att få ungefär samma pension som de som inte jobbat alls.

Nästa år när inkomstpensionen endast ökar med en procent medan garantipensionen höjs med 9,1 procent så krymper respektavståndet ytterligare. Av de exempel som SPF Seniorerna har räknat fram har privatanställda arbetare, inom tjänstepensionsavtalet SAF–LO, det minsta respektavståndet. Med en slutlön på 35 000 kronor efter 40 års arbete blir den totala pensionen mindre än för de med fullt grundskydd. Om arbetaren istället har en slutlön på 40 000 kronor så ger det endast 600 kronor mer i månaden.

– Det har ju inte längre någon större betydelse om man jobbar eftersom det i allt mindre grad ger högre pension. Nästa år kommer 55–60 procent av pensionärerna att få garantipension. Man kan ju fråga sig om vi fortfarande har ett inkomstbaserat pensionssystem. Vi går mer och mer mot ett bidragspensionssystem, något som liknar det gamla folkpensionssystemet säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, till Aftonbladet.

– Man har gett dem med lägst inkomst en bättre pension, men för de som jobbat hela livet har pensionen lämnats helt oförändrad. Antingen har man bestämt sig för att pensionssystemet inte ska vara inkomstbaserat längre eller också är det så att man faktiskt inte förstått vilka effekterna blir av de beslut man har tagit. Man borde för länge sen ha sett över pensionssystemet. Det har lappats och lagats och snedvridits till ett nytt folkpensionssystem, ett bidragspensionssystem. Är det det man vill ha? Eller är det ett inkomstbaserat system man vill ha? Det är hög tid för politikerna att bestämma sig, förklarar Eva Eriksson.

Artikeln finns än så länge enbart i den tryckta upplagan av Aftonbladet 

Klicka här för att läsa mer och hitta länk till SPF Seniorernas nya rapport ” Lönar det sig att arbeta för pensionen”