På tiden att Pensionsmyndigheten förordar en översyn av pensionssystemet

SPF Seniorerna om Pensionsmyndighetens nya rapport "Ett nytt pensionssystem?": Bra att Pensionsmyndigheten nu också är för en översyn av pensionssystemet. Vi anser att en renovering behövs, det behövs göras skyndsamt och tas på stort allvar. Det är upp till politikerna att göra slag i saken nu.

  • – Vi anser att en renovering behövs, det behövs göras skyndsamt och tas på stort allvar. Det är upp till politikerna att göra slag i saken nu, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, om rapporten:

"Det är klart positivt att Pensionsmyndigheten nu förespråkar en översyn av pensionssystemet och talar klarspråk om att politiken har misskött systemet. Och framförallt är det verkligen på tiden att myndigheten vill se en översyn. Vi i SPF Seniorerna har under flera år drivit frågan om en översyn av systemet eftersom vi sett de brister systemet har och de följder det får för dagens och framtidens pensionärer.

Men det är samtidigt viktigt att understryka att systemet främst behöver renoveras snarare än genomgå en totalreform. Här är det avgörande att man använder en helhetssyn på systemet och tänker långsiktigt, ytterligare lappande-och-lagande från politisk håll är inte önskvärt.

I sin rapport tar Pensionsmyndigheten också upp att det lönar sig dåligt att arbeta ihop sin pension. Detta är ytterligare en springande punkt som SPF Seniorerna länge betonat måste förändras. Systemets legitimitet och människors tillit till pensionspolitiken bygger mycket på att ens insatser under arbetsliv återspeglas i pensionskuvertet. Vi är på väg mot ett baspensionssystem. Inkomstpensionerna måste därför förstärkas för både dagens och framtidens seniorer, genom en omfördelning inom befintlig arbetsgivaravgift, i ett första steg från 17,21 till 18,5 procent.

Politiken kan nu inte fortsätta blunda för problemen i pensionssystemet. Den passivitet vi sett från politiskt håll måste brytas, och man behöver inse att enbart ett längre arbetsliv inte kommer att lösa förtroendekrisen eller höja pensionerna tillräckligt. Högre avsättningar krävs som kommer pensionärer till del både idag och imorgon. Vi vill se mer verkstad och mindre snack.

En annan väsentlig förändring som behövs är att systemet och dess olika delar måste ha en löpande bevakning och möjligheter att justera – detta gäller framförallt pensionsnivåer, arbetsmarknad och trygghetssystem. Bristen på sådan löpande bevakning har bidragit starkt till att höjningar av pensionsrelaterade åldrar har påbörjats först i år, 2023, vilket är cirka 20 år för sent. Många årskullar pensionärer har fått betala för saktfärdigheten genom lägre pensioner än förväntat livet ut. Så kan vi inte ha det framöver."

Klicka här för att läsa mer om rapporten